Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7

Studieteknik - Läsa och skriva för att förstå texter

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Om du ska bli riktigt bra på läsning bör du vara medveten om att det finns flera olika lässtrategier som du behöver behärska. Att vara en bra läsare är avgörande i nästan alla ämnen. Du kommer att få lära dig att använda tre olika lässtrategier: - sökläsa - översiktsläsa - djupläsa Att förbättra sin studieteknik innebär att man lär sig knep för att underlätta studierna och lärandet. Det är viktigt när man l´pluggar att ha en fungerande studieteknik. Har du det så lär du dig både snabbare och bättre. Du kommer att lära få dig att använda: - nyckelord - tankekarta

Syftet är att du utvecklar 

  • din förmåga att använda olika lässtrategier och att du
  • lära dig att använda en effektiv studieteknik när du pluggar.

Arbetssätt

Lära dig och öva på

  • olika sätt att läsa för att förstå
  • använda nyckelord och tankekarta för att muntligt och skriftligt sammanfatta en text.

Underlag för bedömning - arbetshäfte med uppgifter efter genomgång

Sökläsning

Leta så snabbt som möjligt fram svaren på frågorna i texten. 

Översiktsläsning

Läs och sätt rätt rubrik på de olika styckena.

Djupläsning

Läs och stryk under 10 nyckelord vardera i de båda texterna.

Muntlig redogörelse

Gör en tankekarta av nyckelorden från en av de föregående texterna. 

Med hjälp av tankekartan ska du sedan göra en muntlig redogörelse.

Sammanfatta en text skriftligt

Stryk under nyckelorden i texten och gör sedan en tankekarta. Skriv textens rubrik i mitten och sammanfatta därefter texten med hjälp av tankekartan. Var noga med skrivregler och styckeindelning.

 

Filmer som förklarar

Pluggkoden - Strategier för läsning (27.43)

Sökläsa och skumläsa (6.24)

Läsförståelsestrategier: Att sammanfatta

Djupläsning studieteknik (3.51)


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Matriser i planeringen
Bedömning - Förmåga att läsa och använda dig av de olika lässtrategierna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter