Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Mellankrigstiden 8A HT 20017

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Vi kommer i detta tema studera vidare i vad som hände efter första världskriget och innan andra världskriget. Den tid som kommit att kallas mellankrigstiden. Under denna tid inleddes det vi kallar Förintelsen.  Vi inleder arbetet med några övningar i källkritik.

Syfte

I detta arbetsområde kommer ni förbättra er förmåga att:

Centralt innehåll

Följande delar från det centrala innehållet kommer vi arbeta med:

Frågeställningar

Du ska kunna

  • föra en diskussion om orsakerna till depressionen. Du ska också kunna förklara hur Keynes´ville bekämpa depressionen och hur hans idéer kom att tillämpas i USA.
  • förklara varför Italien och Spanien blev fascistiska diktaturer.
  • föra ett analyserande resonemang kring varför Sovjetunionen under Stalin blev ett skräckvälde.
  • förklara varför Hitler kom till makten i Tyskland och också kunna föra en diskussion om vilka faktorer som är viktigast för att förklara Hitlers maktövertagande.
  • föra ett analyserande resonemang om hur det var möjligt att Hitler kunde erövra både Österrike och Tjeckoslovakien utan att det blev krig.

Arbetsmetoder

Vi har lärarledda genomgångar, gruppdiskussioner och enskilda studier.

Lärobok: SO Direkt Historia 9 sid. 34-53


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback