Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott i åk 2 och 3

Ankarets skola, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 19 augusti 2019

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelser och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir aktiva senare i livet. Eleverna ska få prova på idrotter, lekar och danser. Vidare ska eleverna jobba mot att förbättra sin samarbetsförmåga, samt visa hänsyn och respektera varandra. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intressen för att vara fysiskt aktiva. De ska även få kunskap om kroppen och träningens inverkan på hälsan.

Syfte

Undervisning

För att nå målen kommer vi att:

 • använda de grovmotoriska grundformerna såsom hoppa, klättra och springa
 • genomföra enklare lek- och danslekar samt deras regler både inomhus och utomhus
 • lyssna till och följa instruktioner
 • röra oss till musik efter takt och rytm
 • samarbeta i laglekar och aktiviteter
 • samtala om hälsa och livsstil och hur det påverkar oss i vår vardag
 • samtala om säkerhet och ansvarstagande vid lek och spel
 • samtala om våra upplevelser
 • orientera i vår närmiljö och använda enklare kartor
 • arbeta med allemansrätten
 • byta om och duscha efter varje idrottspass

 

 

vecka

Planering för höstterminen 2019

35

friidrott

36

friidrott

37

brännboll

38

lekar

39

redskapsstationer

40

redskapsstationer

41

bollövningar och basket

42

bollövningar och basket

43

innebandy

44

höstlov

45

innebandy

46

badminton och bordtennis

47

badminton och bordtennis

48

tärningsgympa

49

tärningsgympa

50

kinesiska muren

51        

 

Det här kommer vi att bedöma:

Att du behärskar de grovmotoriska grundformerna.
Att du deltar och är aktiv efter bästa förmåga.
Att du kan följa instruktioner.
Att du kan röra dig till takt och rytm.
Att du kan samarbeta.
Att du deltar i diskussioner kring hälsa och livssil.
Att du tänker på din och andras säkerhet vid fram- och undanplockning.
Att du kan använda en enkel karta över skolgården.
Att du kan nämna några punkter i allemansrätten.
Att du håller ordning på dina kläder och duschar.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback