Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska HT år 6

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Denna termin jobbar vi mycket med att prata engelska som förberedelse för de muntliga nationella proven under terminens senare del. Vi spelar också spel, läser, skriver, pratar och gör olika övningar tillsammans.

Konkretiserade mål

Du ska kunna...

  • läsa en engelsk text och sedan återberätta den på svenska
  • samtala/skriva utifrån en bild du ser
  • sätta in engelska ord i meningar
  • skriva kortare texter
  • ta ansvar för dina läxor

Arbetssätt

Vi lär oss ord och fraser genom övningar, spel och lekar. Vi tränar på att skriva längre texter, både enskilt och tillsammans. Denna termin lägger vi mycket tid på att prata engelska. Vi tränar också på att använda ordbok/ slå upp på datorn och få ihop korrekta meningar. Vi arbetar både i helklass, halvklass, mindre grupper/par och enskilt.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att... 

  • återberätta något du läst
  • skriva kortare texter
  • muntligt eller skriftligt berätta om något du ser på bild
  • få godkända resultat på läxförhör 

Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback