Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Sommarpratarna

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Tänk att få berätta sitt livs historia för många lyssnare och dessutom få spela vilken musik man vill. Detta blir verklighet i arbetsområdet Sommarpratarna! Vi kommer att hämta inspiration genom att lyssna på utvalda delar från gamla sommarprat. Tillsammans analyserar vi hur sommarpratarna bygger upp sina program. Vilka grepp använder de för att locka lyssnarna? Hur ser deras inledningar ut? Förstärker musiken deras berättelse eller är den vald helt utan röd tråd? Finns det något annat sommarpratarna använder för att få sina program intressanta? Du kommer sedan att få skriva ditt eget manus, bearbeta det efter respons, välja musik som passar din berättelse och till sist spela in ditt program. De förmågor vi tränar i detta arbetsområde är följande; "formulera dig och kommunicera i tal och skrift" samt "anpassa språket efter olika syften och sammanhang".

Elevdel

Övergripande mål

Det övergripande målet för detta arbetsområde är att kunna arbeta självständigt och utveckla språket genom att skriftligt och muntligt berätta en historia.

Mål

Målet för detta arbetsområde är att skriva två slags texter, referat och manus, samt att planera och genomföra en uppläsning av ditt manus med hjälp av ett digitalt verktyg. 

Undervisning

Detta är arbetsgången för arbetsområdet "Sommarpratarna":

  • Lyssna på gamla sommarprat, diskutera och analysera dessa
  • Skriva ett referat av ett valfritt sommarprat, med hjälp av stödord
  • Bestämma vad ditt eget sommarprat ska handla om
  • Skissa upp ditt manus med hjälp av tankekarta eller mind map
  • Skriva och bearbeta ditt manus
  • Genomgång av något ljudredigeringsprogram, tex Garageband eller Audacity
  • Spela in ditt eget radioprogram! 
  • Lämna in ditt bearbetade och rättade manus

Formell del

Syfte

Kunskapskrav

Övergripande mål

Centralt innehåll


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback