Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska, Bild, Svenska som andraspråk, Geografi, Historia, Svenska

·

Årskurs:

5

Upptäcktsresor

Simrislundsskolan, Simrishamn · Senast uppdaterad: 14 oktober 2018

Ett arbete med några europeiska upptäcktresande som har fått betydelse för historien.

Bedömning

Vi bedömer :

 • din kunskap om dessa upptäcktsresande och deras betydelse för historien
 • din kunskap om några viktiga uppfinningar som banade väg för nya upptäckter.
 • din förmåga att förstå innebörden av historiska begrepp och använda dem i dina egna arbeten
 • din förmåga att framställa och analysera bilder
 • din förmåga att använda och förstå olika typer av kartor

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • studera kartor
 • se filmer
 • läsa olika texter på svenska och engelska
 • göra jämförelser
 • ha diskussioner och argumentationsövningar
 • lyssna på berättelser
 • använda och analysera kartor
 • digitala resurser

Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback