Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Deckare åk 9

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Kommande veckor ska vi arbeta med detektivromaner, deckare. Vi kommer att ha miniföreläsningar, högläsning samt skriva en egen deckargåta som klassen ska försöka lösa. Dessutom ska du läsa en egen deckare och presentera denna i klassen.

SYFTENA ÄR ATT DU SKA

formulera dig och kommunicera i tal och skrift, (SV)

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, (SV)

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och (SV)

 

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, (SV)

 

BEDÖMNING - DESSA FöRMÅGOR KOMMER ATT BEDÖMAS - DESSA VISAR DU GENOM ATT

• formulera dig och kommunicera i tal och skrift - du deltar i klassens diskussioner, presenterar din deckare muntligt samt skriver en egen deckargåta

• läsa och analysera texter för olika syften - du läser och presenterar en deckare

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - du skriver din deckargåta utifrån givna instruktioner

 

• följa språkliga normer - detta visar du genom att skriva din deckargåta

 

KUNSKAPSKRAV SOM OMFATTAS:

Läsa med flyt

Läsförståelse

Tolka & resonera om budskap

Verket & upphovsmannen

Historiska & kulturella sammanhang

Skriva texter

Berättande texter

Kombinera text, estetiska uttryck & medier

Ge omdömen om & bearbeta text

Samtala & diskutera

Muntliga redogörelser

 

TIDSPLAN

 

Vecka 41

Introduktion. Vad är en deckare? Miniföreläsning (Plus sid 22-33).

Högläsning ur Antololgi 3 sid 34-49 och 50-56 (tillsammans).

Välj din egen deckare.

Börja läsa.

 

Vecka 42

Högläsning ur Antololgi 3 sid 57-76 och 77-84 samt av deckargåtor (tillsammans).

Läs din egen deckare.

 

Vecka 43

Högläsning av deckargåtor

Skriv egen deckargåta i Classroom. Klart månd v 37.

Läs din egen deckare.

 

Vecka 45

Läsvecka/NP

 

Vecka 46

Responsläsning av varandras deckargåtor. Inlämning slutversion senast fred.

Läs din egen deckare.

 

Vecka 47

Läs din egen deckare.

Förbered bokpresentation.

 

Vecka 48

Muntliga bokpresentationer enligt ordning ni får i förväg.

Vi läser varandras deckargåtor.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter