Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Vatten årskurs 3

Bodestorpsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.

Syfte

Termat om vatten syftar till att ge eleverna kunskap om hur de kan utföra enkla experiment som visar ett ämnes tre olika former och deras formövergång samt hu lösningar och blandningar kan separeras.

Centralt innehåll

Du ska få lära dig

Du ska få lära dig om ... 

  • vattnets kretslopp - hur allting startade en gång, samma vatten
  • fiskarnas liv i vattnet
  • vattnets olika former - fast, flytande eller gas
  • vad en lösning är och vad en blandning är

Undervisning

Du sk få lära genom att...

  • tiita på film
  • utföra enkla experiment
  • dokumentera med text och bild
  • sjunga
  • läsa och skriva enkla faktatexter

 

Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter