Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

8

Råvara till färdig produkt och hantering av avfall

Varlaskolan södra, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 23 november 2017

 

I denna uppgift skall du välja en känd produkt som t ex en colaburk, ett dricksglas, papper, blyertspenna, plastlåda, mjölk eller ett värmeljus eller något annat som vi återvinner.

Du ska följa alla steg som finns vid tillverkningen av produkten, från att man hämtar råvaran i naturen tills den står i ditt hem samt hur den återvinns.

Ditt arbete skall redovisas digitalt i from av t ex Power Point, film, foto mm. Det är fritt bara ni har med tankar och fakta från nedanstående punkter.

 Uppgift

Du skall ha med alla steg i processen. Från det att man tar råvaran i naturen tills den står färdig för användning för sitt ändamål samt hur den återvinns.

 1. Kort historiskt sammanhang kring det du valt och berätta också vad för funktion den fyller i samhället.
 2. Råvaran:
  Hur utvinner man den från naturen?
  Vilka processer genomgår den innan den hamnar hos tillverkarna. 
 3. Hur ser tillverkningsprocessen ut för det du valt. Beskriv de olika stegen.
 4. Var säljs det och hur kommer det till butikerna?
 5. Hur går återvinningen till?


  När du söker information själv på nätet är det viktigt att källan du använder dig av är trovärdig. Är du osäker fråga din lärare eller någon annan person. Du måste också tala om var du hämtat din information, så ange källor i slutet av presentationen. Använd dig av flera söktjänster, så det inte bara blir google. Youtube har mycket att komma med och tänk att du också kan ta kontakt med företag som tillverkar din produkt.

 

Redovisningarna för arbetet påbörjas måndag v. 43.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Teknik, Råvara till färdig produkt och återvinning
Uppgifter
Matris

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback