Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Skriva berättelse

Kullingsbergsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 15 december 2017

Tänk att få kliva in i berättelsernas härliga värld och få skriva en helt egen berättelse! Under några veckor kommer vi att agera författare och skriva berättelser. Temat för våra berättelser kommer att vara "JUL".

 

Ämne: Svenska

Arbetsområde: Skriva berättelse

Tänk att få kliva in i berättelsernas härliga värld och få skriva en helt egen berättelse! Under några veckor kommer vi att agera författare och skriva berättelser.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

  • skriva en berättelse med tydligt innehåll och handling.
  • använda ett varierat språk för att beskriva t.ex. personer eller platser så att läsaren får en inre bild.
  • använda de vanligaste reglerna för stavning och skiljetecken.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • skriva en berättelse med tydligt innehåll och handling.
  • använda ett varierat språk med gestaltande beskrivningar (beskriva personer/platser så att läsaren får en bild i huvudet).
  • använda de vanligaste reglerna för stavning och skiljetecken.

Undervisning:

Du kommer att få planera en berättelse utifrån en mall för att kunna få ett tydligt innehåll och handling.
Här skriver du vem berättelsen handlar om, var den utspelar sig, problem och lösningen. 

Vi kommer att prata om och titta på exempel på hur man kan skriva en text med varierat språk och beskriva personer och platser så att läsaren får en inre bild.

Vi kommer också att jobba med kamratrespons. Ge varandra respons på texterna för att utveckla dem. (2 stars and a wish)


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Julberättelse

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback