Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Tala och lyssna på engelska

Junibackens skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 3 september 2019

Engelska är ett världsspråk och därför bra att kunna. Ni har byggt upp ett bra ordförråd, men behöver utveckla förmågan att tala och även att förstå talad engelska.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Ni ska lära er att prata engelska mer flytande, våga använda de ord och meningar ni kan. Även om man kommer långt med att kunna enstaka ord så är det mycket roligare att kunna föra ett samtal med någon med mer flyt i talet.

För att kunna prata med någon behöver ni också förstå när någon pratar med er så det är också något ni tränar på i detta område.

Hur ska vi lära oss detta?

Ni får olika uppgifter som på olika sätt handlar om att prata inför andra eller att kommunicera med någon/några. Vi utgår från bilder, färdiga frågeställningar, "talk-aboutkort" och fria frågor.

Vi lyssnar på olika engelska texter av varierande svårighetsgrad och svarar på tillhörande frågor.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma hur du samtalar med andra kring välbekanta ämnen, om du kan använda strategier för att ta dig runt språkliga hinder av olika slag, och hur du framför intränade texter/frågor.

Det bedöms också hur du förstår  enkel och tydligt talad engelska.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar att du kan detta genom att prata inför en klasskamrat, klassen eller mig om olika välbekanta ämnen genom att använda ord, fraser och hela meningar på ett bra sätt.

Du genomför hörövningar och svarar på frågor.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i engelska 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback