Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, Hem- och konsumentkunskap, Kemi

·

Årskurs:

8

Debattartikel 8E

Häggvallskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 17 februari 2021

Visst kan det vara bra att veta hur man argumenterar, påverkar och övertygar men också hur man bemöter andras argument?

I detta arbetsområde kommer vi titta lite närmare på vad som definierar en debattartikel. Ni kommer få läsa olika debattartiklar och diskutera innehåll och struktur samt skriva en egen artikel. Ämnet är "MAT" och utgår från det stoff som berörs i hkk och kemi under samma tidsperiod.  

Arbetsområdet innefattar även att träna informationssökning och källkritik/källtillit, att göra referatmarkörer och källhänvisningar. 

Här följer ett antal länkar som hjälper dig både med texttyp och stoff: 

https://laromedel.ne.se/material/reader/329/18346 

https://laromedel.ne.se/material/reader/329/18347

https://laromedel.ne.se/material/reader/329/17117 

https://www.livsmedelsverket.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/ 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/ata-for-att-ma-bra/sa-ater-du-halsosamt/ 

Vår hkk-bok finns dessutom på ILT så där kan du också lyssna på fakta. 

 

Tidsplanen är två veckors förarbete och två veckors skrivande. 


Läroplanskopplingar

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Matriser i planeringen
Debattartikel år 9
Bedömningsmatris
Uppgifter
Debattartikel

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback