Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6 - 9

Kondition och styrketräning, Wieselgrensskolan

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Bedömning - I arbetsområdet bedöms...

  • Hur väl du tar till dig instruktioner och utför övningarna med korrekt teknik.
  • hur du kan visa på olika sätt att röra dig i aktiviteten
  • på vilket sätt du kan prata om hur du har upplevt aktiviteten och med enkla ord förklara hur aktiviteten kan påverka din hälsa och din kropp
  • på vilket sätt du i övningarna kan visa hur man kan göra för att inte skada sig själv eller andra.

Vad ligger till grund för bedömningarna?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt genom att lärarna ser och lyssnar på dig när du arbetar och på det du gjort. Du kommer att få visa din kondition i både övningar, spel och lekar samt ett konditionstest. Det kan dessutom ingå en skriftlig inlämningsuppgift.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

Du kommer att få testa på många olika styrketräningsövningar med kroppen som redskap samt med andra enklare redskap. Du kommer att få träna din kondition i både lekar, övningar och eventuellt via ett konditionstest. Vi kommer under lektionstid gå igenom vilka muskler vi arbetar med och vilka övningar som tränar vilka muskler. Du kan få möjlighet att visa din kunskap i ett skriftligt inlämningsarbete. En del frågor om styrka och kondition kan förekomma på ett teoritest senare under skolåret. Vi kommer att arbeta med detta under vecka 40-43 (blandat med simning), men eftersom styrka och kondition är en färskvara kommer vi att återkomma till det vid andra tillfällen på skolåret också. 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter