Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska, tala år 3 lå19/20

Högastensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Avsnitt 1

Mål till eleven

 • Kunna ord och begrepp som vi använder i vardagen.
 • Kunna ord och begrepp för att kunna uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Kunna ställa frågor, kommentera och säga sin åsikt.
 • Berätta så att andra förstår vad jag menar.
 • Kunna ge och ta instruktioner som sägs.
 • Be någon förklara igen om jag inte förstår.
 • Kunna lyssna och återberätta.
 • Använda olika strategier för att lyssna, förstå och göra sig förstådd; bilder, uttal, betoning.

Vi kommer att bedöma

Hur eleven kan:

 • ord och begrepp
 • ge respons
 • berätta
 • lyssna och återberätta
 • framföra sin åsikt
 • be om en förklaring till, förtydligande
 • strategier

I undervisningen kommer vi att

 • jobba med utomhuspedagogik
 • lyssna på varandra
 • beskriva för varandra
 • förklara för varandra
 • EPA; enskilt, par alla
 • intervjua
 • leka lekar

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter