Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Läsa åk 4 Läsåret18/19

Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 24 september 2018

Vi kommer att läsa flera olika slags texter så som skönlitterära berättelser, dikter, instruktioner, faktatexter m.m. Vi kommer bland annat att gå igenom olika lässtrategier som kommer att hjälpa dig att förstå och tolka de olika texterna. Du ska få träna på att före texten förbereda dig på olika sätt, så texten blir lätt att förstå och att efter läsning kontrollera att du verkligen förstod det du läste.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska lära dig:

 • att läsa olika texter med flyt
 • att sammanfatta olika texter
 • beskriva din upplevelse av läsningen
 • tolka olika budskap i texterna

Bedömning - vad och hur


Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa olika texter med flyt
 • skriva/måla en sammanfattning av det du läst
 • beskriva din upplevelse av läsningen
 • förstå olika sorters texterJag kommer att bedöma din förmågor genom att:

 • lyssna på när du läser
 • läsa dina sammanfattningar (bokrecension)
 • ta del av din upplevelse av din läsning (bokrecension)
 • ta del av dina svar på frågor (fakta, förståelse och analys) till texterna

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med att:

 • läsa olika texter tillsammans i klassen, små grupper samt ha egen tyst läsning
 • träna på olika lässtrategier
 • skriva/måla bokrecensioner (sammanfattningar och upplevelser)
 • träna på att förstå olika sorters texter genom att samtala och svara på olika frågor (fakta, förståelse och analys) kring texterna

Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback