Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Alla årskurser

Arabiskab läsförstålse

Norrgårdens förskola, Partille · Senast uppdaterad: 26 mars 2018

Pedagogisk planering för elever som har modersmålsundervisning i Partille kommun

Arbetsområde

Rubrik på arbetsområde

 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven.

Du ska kunna läsa, skriva och förstå meningar . Beskriva vad texter handlar om

Undervisning och arbetsmetoder.

 

 

 

Eleven har uppnått målen när...

 

Du kan läsa en text och förklara  innehållet i texten

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback