Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Matematik i Förskoleklassen 2018-2019

Hertingsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 15 oktober 2019

Vi vill arbeta med ämnet matematik och genom lek få alla barn intresserade! Det ska vara roligt att lära!

Matematik

Målet med verksamheten

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse och nyfikenhet för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

 • Väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken
 • Ge möjlighet att pröva och använda olika idéer för att lösa problem.
 • Kommunicera och resonera i matematiska sammanhang.
 • Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.
 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.
 • Känna till några matematiska begrepp.

Verksamhetens innehåll

Mål för barnet

Vi övar olika förmågor och arbetar med

 • Geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel)
 • Sortera och klassificera (färg,form och storlek)
 • Jämföra och beskriva storlek (Storleksbegrepp: lång-kort, stor-liten, hög-låg, bred-smal, tjock-tunn osv)
 • Upptäcka mönster
 • Rumsuppfattning
 • Antalsuppfattning
 • Tidsuppfattning
 • Problemlösning - inom ex. mätning och volym.

Hur?

Du kommer få arbeta på olika sätt:

 • Tänka, resonera och samarbeta kring matematik
 • Praktisk matematik både inne och ute
 • Skapande aktiviteter
 • Vardaglig problemlösning både enskilt och i grupp
 • Pedagogiska spel och pussel.
 • Digitala verktyg/ipad (t.ex Vektor)
 • Sorteringsmaterial i olika former
 • Almanackan och klockan för att utveckla förtrogenhet med tidsbegreppen.

Dokumentation

Vi dokumenterar bl.a genom fotografering.
Barnet berättar/beskriver och förklarar och visar med sina bilder motiverar och förklarar sin ide????


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter