Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Veckans "snackis" - nyhetsorientering åk7

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2017

Två elever har varje vecka ansvaret att granska massmedia, välja ut och redovisa veckans nyheter.

Mål för elev

Du ska

- söka information och bevaka nyhetsflödet i olika medier

- redogöra för en veckas viktigaste nyheter

Innehåll

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. 

Genomförande

Välj ut en nyhet från 2017, eller från veckan som har gått, som du tycker är viktig och berör många människor (nyheten ska helst ha fått stor uppmärksamhet). 

Det här ska din presentation innehålla:

1.

- kort presentation av nyheten och motivering till denna, gärna i form av en keynote-presentation och/eller filmklipp

- förklaring vad som hänt före nyheten (sätta in nyheten i ett sammanhang). Avgör hur mycket bakgrundsfakta du behöver ha med för att kunna göra en redovisning som även lyssnare utan förkunskaper kan förstå.

- konsekvenser på kort sikt och på lång sikt.

- konsekvenser i närsamhället och på andra håll i världen (se till olika perspektiv).

- du ska ange dina källor. 

2. 

Avsluta med att besvara eventuella frågor som dina kamrater har.

Sammanlagt får presentationen med frågestund ta högst 10 min.

Bedömning

Se bedömningsmatriser nedan.

 


Läroplanskopplingar

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Matriser i planeringen
ht-17 Samhällskunskap/svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback