Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Musik Åk 3

Magra skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 3 oktober 2018

Det här är en övergripande beskrivning av vilka områden vi kommer att jobba med under åk 3 i musikämnet. Vilka sånger vi jobbar med kommer att variera efter årstid och med ev koppling till teman som barnen jobbar med i andra ämnen.

Syfte

Att fortsätta utveckla vår musikaliska nyfikenhet och förmåga

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.

Centralt innehåll


Så här arbetar vi med det centrala innehållet

Vi ska träna våra röster i sång. Vi tränar oss dessutom mer medvetet än tidigare i att anpassa tonhöjden efter andra så att sången blir "unison"

I området "spel på instrument" tränar vi oss i att spela puls och rytm på rytminstrument men vi kommer också att börja träna oss i att spela enkla melodislingor på klangspel. Även här är det ju viktigt att kunna hålla sig till en gemensam puls och att anpassa spelet efter en given rytm.

Vi lyssnar på musik från olika genrer och delar av världen och kommer även in på olika instrument och hur de sorteras i "familjer"

Bedömning

När vi har sång kommer jag att bedöma

  • att du kan härma när jag sjunger före,
  • att du kan sjunga tillsammans med gruppen.

När vi spelar på olika instrument kommer jag att bedöma

  • att du kan härma när jag spelar före,
  • att du kan hålla en puls till musik
  • att du kan hålla en enkel rytm tillsammans med gruppen.
  • att du kan spela en enkel melodislinga på klangspel/piano/blockflöjt

När vi jobbar med rörelse kommer jag att bedöma

  • att du deltar

När vi lyssnar på musik  bedömer jag 

  • att du deltar i samtalet efter lyssningen
  • att du kan känna igen hur olika instrument låter
  • att du kan dela in instrumenten vi diskuterar i rätt familj

 


Läroplanskopplingar

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen
MUSIK bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback