Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5 - 6

Norden

Sörviks skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 16 september 2019

I det här arbetsområdet har du chans att lära dig mer om våra grannländer och lite fakta om kartanvändning.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du har möjlighet att lära dig om bl.a. kartor, tematiska- och topografiska samt bredd- och längdgrader.

Du ska också få lära dig om Nordens länder- geografiska lägen, likheter och skillnader mellan länderna samt  kultur- och naturgeografi i Norden.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få lära dig om kartan och Norden genom:

 • faktatexter, (Gleerups)
 • arbetsfrågor till faktatexten.
 • faktafilmer
 • kartboksövningar

Vad som kommer att bedömas:

Lärare bedömer din förmåga att:

 • resonera om natur- och kulturlandskap
 • använda geografiska begrepp
 • använda kartor
 • namnge områden i Norden samt beskriva områdets läge

Hur du får visa vad du kan:

Du har möjlighet att visa vad du kan genom:

 • diskussioner på lektioner
 • prov på namngeografi över Norden
 • du visar att du kan använda kartor på ett fungerande sätt vid olika uppgifter
 • att använda geografins begrepp 

Läroplanskopplingar

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Geografi - Norden och kartan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback