Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 14 oktober 2017

Under v. 41-47 kommer vi att jobba med "Tal och enheter". Provet är v. 48.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • hur vårt system är uppbyggt

 • multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1
 • förklara vad ett negativt tal är
 • addera och subtrahera negativa tal

 • räkna med potenser
 • räkna multiplikation och division med negativa tal
 • skriva tal med olika baser
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp att kunna använda och förklara:

 • tal, siffra, tallinje, tiosystemet, decimal, faktor, term, summa, differens, produkt, kvot, täljare, nämnare, negativt tal, potens, potensform, bas, exponent

 • talsystem, binärt talsystem

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Mattedirekt"
  år 7.

Bedömning

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner, ställa och besvara frågor och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

 

 

Kunskapsbedömning sker utifrån:

 

- Begrepp:  

  Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang

- Metoder: 

  Hur du väljer och använder matematiska metoder

- Kommunikation och resonemang:

  
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt
  och skriftligt

- Problemlösning: 

  Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska
  problem


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback