Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Hem- och konsumentkunskap, Svenska, Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Medier, fake news, källkritik och hyfs på nätet.

Linghedsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 23 mars 2021

Numera finns det folk som har som jobb att sitta och hitta på falska nyheter! Så kan vi lita på det vi hör, ser och läser? Hur påverkas vi av medierna, och hur kan vi använda oss av medier för att påverka andra? Vilken roll har medierna i en demokrati? Vilka för- och nackdelar finns det med reklam? Hur ska vi bete oss på nätet?

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Tänka kritiskt när du använder dig av olika medier

Vara källkritisk

Skilja på fakta och värderingar, och på information och reklam/propaganda

Vara schyst på nätet

 

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet ska du ges förutsättning att utveckla följande förmågor:

* ifrågasätta och tänka kritiskt kring det du hör, ser eller läser i olika medier

* kunna redogöra för skillnaden mellan fakta och värderingar, mellan information och reklam/propaganda

* kunna redogöra för mediernas roll i en demokrati och en diktatur

* söka information och avgöra vilka källor som verkar lämpliga att använda sig av 

* kunna använda medier för att själv nå ut med ett budskap

* vara schyst på nätet och i sociala medier, och veta hur man bör göra om man själv blir kränkt i t.ex. sociala medier

Arbetssätt

Vi använder oss av läroboken "Upptäck samhälle", Tv-program samt texter, bilder och reklaminslag. Vi arbetar med begreppen fakta och värderingar och undersöker vad de egentligen innebär. Vi går igenom vad man bör titta efter för att avgöra om en källa är tillförlitlig eller inte. Vi tittar på vilken funktion medierna har i ett demokratiskt samhälle, och hur medierna används i diktaturer. Vi går igenom och prövar olika möjligheter som vi själva har för att påverka och nå ut med ett budskap (t.ex. skriva ett inlägg på sociala medier, skriva en insändare, ett mejl till någon beslutsfattare, göra en reklamaffisch eller en kort film). Du kommer tillsammans med någon kamrat att få i uppgift att använda lämpliga uttrycksformer för att sprida ett budskap eller väcka opinion i någon fråga. Du kommer att få göra olika arbetsuppgifter både skriftligt och muntligt i anslutning till våra genomgångar. 

Bedömning

Vad ska bedömas, och hur går bedömningen till?

Vi använder oss av några skriftliga och muntliga uppgifter för att bedöma hur väl du når de konkretiserade målen. 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback