Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Blandningar

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Blandningar är vanligare än rena ämne. Vad är mättat/omättat? Hur separerar man olika ämnen?

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kemin i naturen

 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Konkretisering

Under detta arbetsområde kommer du att utveckla

 • dina kunskaper om vanliga sorters blandningar
 • vad du vet om löslighet och mättad lösning
 • dina kunskaper om hur man kan separera de olika ämnena i en blandning
 • din förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp
 • din förmåga att laborera och skriva rapporter

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att ha teoretiska genomgångar, lärardemonstrationer, se film och göra laborationer. Området avslutas med ett prov.

Bedömning

Dina förmågor som kommer att bedömas och fyllas i matrisen för kemi åk 7-9 i detta området 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback