Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Pepparkakshus ett projekt inom matematik i samspel med teknik

Montessoriskolan Vaxholm, Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 december 2017

Ett arbetsprojekt som väver in olika matematiska, estetiska och tekniska färdigheter som prövas praktiskt och teoretiskt. En stor del i arbetet ligger att kunna samarbeta, diskutera, motivera och argumentera i gruppen.

Elevdel

Hur ska vi göra?

Huset ska bestå av:

En bottenplatta (liten trädgård) som huset ska stå på

Bottenplattan som ska vara under huset ska ha en area av max 400 kvadrat-cm

Husets bottenplatta ska sedan vara max 300 kvadrat-cm, se till att huset får plats/passar bottenplattan.

Väggar och tak

Husets totala höjd får vara max 20 cm, rita och prova er fram hur höga väggarna ska vara och vilken lutning taket ska ha mm

Fönster och dörr

Fönster och en dörr ska finnas - valfritt hur många men tänk på att det ska vara hållbart så ni inte gör för många hål för fönster och dörrar.

Belysning

När ert hus är klart ska ni kunna belysa det inifrån med en egen kopplad lampa med batteri.

Dekoration

Ni får dekorera ert hur med valfritt material men alla i gruppen ska vara överens hur det ska se ut.

Ni kommer att få hjälp att sätta ihop era hus.

Lycka till!

/ Cristine

Konkreta mål

  • Kunna samarbeta och kommunicera i grupp
  • Lära oss att konstruera/rita ett hus med begränsad “byggyta”
  • Förstå syftet med att först göra en mall som kan testas innan man bakar allt i pepparkaksdeg.
  • Kunna mäta noggrannt och konstruera vinklar som "passar ihop"
  • Kunna beräkna area, omkrets och vinklar och omsätta det praktiskt
  • Kunna koppla belysning till huset
  • Kunna skriva en arbetsbeskrivning av hur ni genomfört arbetet och en reflektion kring vad som gick bra och vad kunde varit bättre.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att samarbeta och vara delaktig i gruppen genom att komma med förslag, kunna argumentera, problematisera och diskutera olika lösningar och beräkningar. Vi kommer också att bedöma hur du använder dina kunskaper inom främst geometri men även andra områden i matematiken.

Vi kommer att bedöma din dokumentation av arbetsprojektet.

Undervisning

Vi kommer inför varje moment ha genomgång i gruppen av hur vi ska gå tillväga. Alla i gruppen ska dokumentera sitt löpande arbete samt reflektera kring vad som fungerar bra och mindre bra i arbetsprocessen och i gruppsamarbetet.

Syfte


Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. 

Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Pepparkakshus ett projekt inom matematik i samspel med teknik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback