Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild

·

Årskurs:

1

Arbete med barnlitteratur utifrån böckerna om "Prinsessan".

V Bodarna skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

Du ska få lära dig mer om författaren Per Gustavsson och de böcker han skrivit om prinsar och prinsessor samt med inspiration från dessa skapa en egen text.

Varför gör du det här ?

Syftet med detta arbetsområde är att:
-stimulera ditt intresse för och förmåga att läsa och skriva.
-du ska få kunskaper om skönlitteratur för barn.
-du ska ges tillfälle att träna och utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur.

Vad behöver du lära dig?

Du kommer att få lära dig:
-om berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
-om en skönlitterär barnboksförfattare/illustratör.
-att framställa berättande bilder, till exempel sagobilder.
-att lära, utforska och arbeta (både självständigt) och tillsammans med andra och känna tillit till din egen förmåga (s.13 kursplanen övergripande mål och riktlinjer).

Hur gör du?

Du kommer att få ta del av ett antal böcker skrivna av författaren och illustratören Per Gustavsson. Efter att vi läst en bok tillsammans samtalar vi i par eller stor grupp om innehållet. Du kommer att få höra en del fakta om författaren.

Under två veckors tid kommer vi att läsa dessa bilderböcker tillsammans i klassen. När vi läst samtliga böcker kommer vi att diskutera och tillsammans skriva ner vad de olika böckerna har gemensamt vad gäller innehåll och upplägg samt bilder.

Vi kommer att ha en diskussionsuppgift i grupp som handlar om genus, vad kan prinsar och prinsessor göra i böcker/verkligheten (i böckerna spelar prinsessan både hockey och jagar drakar). Här blir det tydligt hur man kan koppla det man läst till egna erfarenheter.

Tillsammans med klassen kommer du att få vara med och skapa en egen saga genom att läraren inspirerar barnen till att påbörja en berättelse som barnen sedan "diktar upp" (läraren skriver sedan ner historian). Sagan vi skriver är inspirerad av prinsess- och prinsböckerna vi läst. När klassen skapar sin berättelse ställer läraren frågor som fördjupar berättandet samt för berättelsen framåt. Syftet med detta är att du ska få träna berättarteknik utan att själv behöva vara den som skriver. Ytterligare ett syfte är att gruppen ska få känna gemenskap kring denna uppgift och stolthet över slutresultatet.
(Här utgår jag från en metodbok som heter "Berättarverkstad för barn" och är skriven av Kerstin Lundberg Hahn).

När berättelsen är klar och nedtecknad hjälps barnen åt att skapa bilder som passar till texten när det är klart trycks sagan upp till ett häfte så att alla kan få varsitt exemplar.

Slutligen kommer du i detta arbete också få skapa din egen "småbok" om en prins eller prinsessa där du berättar din historia med hjälp av text och bild. Du kommer få läsa upp och visa din bok för gruppen samt träna på både att ge och få respons.

 

Det här ska du kunna ( F -3) 

Efter detta arbete kommer jag att bedöma din förmåga att:


-föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texten och relatera detta till egna erfarenheter. (Bedöms i de gemensamma diskussioner vi har under arbetets gång)


-att skriva en enkel text med läslig handstil samt skapa enkla bilder som passar till texten. (Bedöms under skrivprocessen och genom texten när den är färdig)


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter