Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7

Gör en låt i Soundtrap

Duveds skola, Åre · Senast uppdaterad: 12 oktober 2023

Du ska med hjälp av din chromebook skapa en fungerande komposition (en låt). Du ska använda dig av olika loopar eller instrument i programmet Soundtrap eller göra egna inspelningar.

Syfte

Syftet är att öva på att skapa musik för att gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer och att bli mer bekant med hur man kan använda digitala hjälpmedel för att skapa musik.

Innehåll

Under ett antal lektioner ska du få pröva dina musikaliska idéer med hjälp av din chromebook.

Det finns många olika sätt att skriva en låt. Under lektionerna kommer jag visa olika sätt och tillvägagångssätt som du sen får prova för att bestämma hur du vill göra.

Riktlinjer

 • Din låt ska vara 1-3 minuter lång. 
 • Den ska ha ett intro, en höjdpunkt/mittdel och ett tydligt avlsut/outro.
 • Den ska följa en musikalisk idé.

 

Skapa en låt med hjälp av Soundtrap. Tips!

 

 • Din låt bör ha ett intro (inledning) som gör lyssnaren nyfiken. Avslöja inte alla ”godbitar” direkt.
 • Låten bör ha en genomgående idé eller tema som repeteras på varierade sätt. Var försiktig med att blanda för mycket olika saker samt att börja på helt nya idéer mer än 2-3 gånger i samma låt.  T.ex. kan samma trumloop ligga kvar under flera olika delar.
 • Ett annat vanligt sätt att lösa detta är ge låten en bestämd A-del och en B-del. Dessa delar kan ge låten en tydlig form, t.ex. A, A, B, B, A eller A, B, A, B. Då blir låten lätt att både förstå och lyssna på.
 • Låten får gärna byggas upp mot en höjdpunkt en bit in. Det är idag vanligt i form av ett s.k. drop. Ofta görs detta med trummor som spelar 1/4-delar, 1/8-delar, 1/16-delar, 1/32-delar osv. Detta följs vanligen av en kort paus varefter låten sätter igång för fullt igen.
 • Din låt bör slutligen också ha någon slags outro (avlutning). Att det plötsligt blir helt tyst kan kännas ogenomtänkt. En variant är att ett spår/instrument i taget tas bort.
 • Blanda helst inte loopar med olika tempo. Det låter då förmodligen rörigt och otajt. Detsamma gäller för loopar med bestämda tonarter: Går basgången i t.ex. B-moll så passar den dåligt ihop med ett gitarrkomp i D-moll. Håll dig inom samma tonart.
 • Det är vanligast att looparna upprepas så att delarna i låten varar under 4, 8 eller 16 takter.
 • Din låt ska vara minst 1 minut lång. Disponera tiden på ett genomtänkt sätt.
 • Hitta en balans mellan ”för mycket repetioner” (= enformig) och  ”för mycket olika idéer” (= rörig och svårlyssnad).
 • Det är extra plus i kanten om du får in egna vokala uttryck i din låt. Det kan vara: sång, rap, prat, utrop, viskningar. Även egen samplad & melodispelad röst kan lyfta din låt.
 • Fundera på uttrycket: ”Less is more”. Underskatta aldrig det ”enkla”. Låt lyssnaren även uppleva ”ett eller två spår/instrument i taget” istället för att endast blanda och kombinera.

Kamratrespons.

Efter några lektioner ska ni lyssna på en eller flera kamraters musik och försöka ge kommentarer som kan hjälpa till att utveckla deras låtar.

Eget omdöme 

När du gjort klar din låt ska du förklara hur du gjorde din låt och reflektera över hur den blev. Där beskriver du vad du blev nöjd med och om det blev som du tänkt dig.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv på lektionerna dvs lyssna aktiv på genomgångar, diskutera och prova dig fram till hur din komposition ska låta. Samt genom att lyssna på andras kompositioner och hjälpa dem med förslag på hur musikarbetet kan gå framåt och slutligen skriva en reflektion om ditt eget skapande.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och

Komposition i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Ackord-, melodi-, bas- och slagverksinstrument samt digitala verktyg för musicerande och musikskapande.

Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, fraser, perioder, musikalisk form, ackord, ackompanjemangsmodeller och basgångar.

Genom musikaliskt skapande uttrycker eleven idéer och tankar på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven komponerar musik som har en i huvudsak fungerande form och karaktäristisk stil.

Matriser i planeringen
Skriv en låt
Uppgifter
Bandlab
Bandlab
Bandlab

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback