Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Kemin i vardagen och samhället

Junibackens skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 3 september 2019

Kemi i vardagen handlar om olika produkter i hemmet och dess innehåll. Vi ska läsa om mat,(näringsämnen, naturliga och konstgjorda ämnen och hållbarhet) kemiska reaktioner, rengöring, olika produkter, deras innehåll och miljöpåverkan. Vi ska prata om fossila och förnybara bränslen, vad det är och hur de påverkar klimatet.

Centralt innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du ska kunna:

  • förstå och använda begrepp som: materia, kretslopp, råvara, avfall, näringsämne, kemikalier, hållbarhet, fossila bränslen, förnybara bränslen, klimat
  • näringsämnenas betydelse för hälsan
  • beskriva olika metoder att förvara och bevara mat, nu och förr
  • veta något om de vanligaste kemikalierna i hemmet, påverkan på miljö och hälsan
  • genomföra några enkla undersökningar av olika ämnen som finns i våra hem
  • dokumentera enkla undersökningar

 

 

Hur ska vi lära oss?

Vi kommer att:

  • Läsa  olika texter om vardagskemi
  • Se på film
  • Genomföra experiment och undersökningar
  • Dokumentera undersökningar och experiment

Hur få jag visa vad jag kan?

Vi kommer att föra anteckningar, diskutera, analysera och jämföra.

Skriva en beskrivning av ett experiment.

Skriva en fri text vad jag kan om kemi.

 

 


Läroplanskopplingar

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i Kemi åk 4 - 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback