Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Franska 7 v. 2-24 VT18

Smedingeskolan Söder, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv" - ur Skolverkets kursplan för moderna språk.

Material

- Du utgår från textboken "Allez Hop 7" som du fått av läraren i början av läsåret. Vi kommer att arbeta med texterna på lektionstid samtidigt som du kan träna hemma med boken genom att läsa texterna och lyssna på inspelningarna med hjälp av webbsida http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/

- Övningsboken är komplettering till boken där du får träna olika moment under lektionstid. 

- En del instruktioner, material och framförallt läxor kommer att läggas ut på Showbie (klasskod: C4ANR) 

- Inlämningar sker i Showbie men du kommer att skriva läxförhör och prov på papper. 

- Träna gärna ord med Quizlet. Ibland kommer du att få länkar till färdiga övningar i Quizlet men du kan också skapa själv övningar genom att mata in dina glosor. 

 

Syfte - Varför ska vi arbeta med det här?

Enligt Skolverket "Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang
där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften". 

Kommunikationens innehåll - Det här kommer du att få undervisning om:

 • kläder och färger, 
 • vad man tycker om och inte tycker om att göra,
 • berätta om sin familj och intressen,
 • veckodagar och fritidsintressen. 

Det här ska du lära dig på franska:

 • att tala om kläder och färger,
 • att tala om vad du tycker om och inte tycker om att göra,
 • att berätta om en familj
 • att prata om olika fritidsintressen.

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • Skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, berättelser, beskrivningar.......)
 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift.
 • Tala  franska så mycket som möjligt under lektionerna.
 • Lyssna på talad franska.
 • Läsa olika texter.
 • Träna på hur språket är uppbyggt ( dvs grammatiska regler: verbböjningar, ordföljd etc.)

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.
 • Din förmåga att förstå franska i tydligt tal.
 • Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen.
 • Du kommer också att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov / uppgifter av olika slag.
 • Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs ditt aktiva deltagande- muntligt och skriftligt- under varje lektion

Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Matriser i planeringen
Sme: Moderna språk matris
Uppgifter
"Me voilà" - brev om mig själv
"Me voilà" - brev om mig själv

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback