Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Vårt samhälle

Marnässkolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 29 mars 2018

Vad vill du arbeta med när du blir stor? Vilka olika samhällsfunktioner är viktiga i dagens samhälle? Vad är det som gör att man väljer att bo i en viss stad eller stadsdel? Hur mycket kostar egentligen 1 liter mjölk?

Vad vi ska lära oss?

Du ska få lära dig:

 • några viktiga samhällsfunktioner.
 • vilka yrken som finns i närområdet.
 • hur naturen i ditt närområde ser ut.
 • att söka information om samhället.
 • några olika betalningsformer

Några begrepp du ska få lära dig: 

 • samhällsfunktioner
 • hållbar utveckling
 • yrke
 • närområde
 • samhälle
 • varor
 • tjänster
 • kontant 
 • bankkort

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få lära dig genom att:

 • göra en gemensam tankekarta om olika viktiga samhällsfunktioner och yrken.
 • gemensamma diskussioner kring hur samhällen fungerar. 
 • prata om vilka samhällsfunktioner som finns. 
 • prata om vilka yrken som finns.
 • se på filmer.
 • arbeta i din faktabok i SO.
 • arbeta i ditt brandhäfte.
 • ta reda på vad några vanliga varor kostar.
 • göra enklare intervjuer och observationer.

Vad som kommer att bedömas:

Se matris. 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • delta aktivt i  de olika arbetsmomenten i detta arbetsområdet
 • göra muntligt eller skriftligt test

Lärardel - kopplingar till läroplanen


Läroplanskopplingar

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen
Ludvika Pedagogisk planeringsmall
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback