Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

ELLÄRA OCH MAGNETISM

Kollaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 21 oktober 2022

Hur kan en lampa lysa? Hur fungerar elektricitet? Vad är egentligen magnetism? detta ska vi få svar på under kommande veckor...

Syfte

Syftet med arbetet enligt läroplanen.

Centralt innehåll

 Detta säger LGR11 om elektricitet:

Undervising

 Vi skall läsa i boken och göra testa dig själv. Vi kommer också att laborera. Arbetet avslutas med en examination av valfri sort. Datum för examination är fredag v 47

OBS! du skall läsa hela kapitel 9

Du skall kunna:

·         veta vilka enheter som används (volt, ampere och ohm)

·         veta vilka symboler som används och kunna rita upp en krets

·         känna till ämnen som leder och inte leder ström

·         veta vad som menas med en elektrisk krets (öppen och sluten krets)

·         veta skillnaden mellan serie- och parallellkoppling.

·         kunna ge exempel på att rörelse kan generera (ge) elektrisk ström

·         veta att elström kan ge upphov till ljus, ljud, värme och rörelse

·         känna till begreppet spänning och hur det ger upphov till elektrisk ström

·         känna till säkerhetsregler för el i hemmet

·         veta hur magneter påverkar olika material och hur det utnyttjas

·         inse det moderna samhällets beroende av elektrisk energi

·         kunna planera och utföra enklare elektriska konstruktioner samt skriva en rapport

·         kunna välja lämpliga mätinstrument för att genomföra egna mätningar

·         kunna bygga upp elektriska kretsar utifrån kopplingsscheman

·         veta vad som krävs för att få en lampa att lysa, och kunna utföra detta

 

 

 

För att uppnå mer än godkänd skall du:

·        kunna ohms lag och kunna räkna på den

 

·       kunna redogöra för batteriets för- och nackdelar

 

·       kunna räkna på effekt

 

·       veta hur batteriet är uppbyggt

 

·       veta hur säkringar fungerar

 

·       veta något om hur elmotorer är konstruerade

 

·       känna till något om Sveriges elförsörjning

 

·       kunna beskriva hur användningen av elektricitet förändrat samhället

 

·       kunna ge exempel på hur principen rörelse blir el och el blir rörelse används i tekniska sammanhang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Energins flöde och oförstörbarhet samt olika energislags kvalitet. Olika typer av energikällor samt deras för- och nackdelar för samhället och miljön.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism samt mellan ström och spänning i elektriska kretsar. Hur kretsarna kan användas i elektrisk utrustning.

Några instrument för att mäta fysikaliska storheter, till exempel kraft och ström. Användning av mätvärden i enkla beräkningar, till exempel beräkningar av densitet och hastighet.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

I frågor som rör energi, teknik och miljö för eleven resonemang samt framför och bemöter argument med viss naturvetenskaplig underbyggnad. Eleven söker information som rör fysik och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven söker svar på frågor genom att planera och utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar undersökningarna genom att föra enkla resonemang utifrån frågeställningarna.

Matriser i planeringen
Fysik 7 - 9 Lgr22 Almåsskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback