Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Biologi, Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Tema kroppen

Garnvindeskolan, Ale · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Vi ska arbeta med kroppens olika delar både på utsidan och insidan av vår kropp. Vi kommer att upptäcka med våra sinnen och lära oss mer om dem. Vad och hur gör vi för att vår kropp ska må bra? Arbetet är uppbyggt utifrån elevernas egna frågeställningar om hur kroppen fungerar.

Syfte

Eleven ska kunna använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa, texter och olika etiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Innehåll

När arbetet är avsluta ska eleven ha utvecklat kunskaper kring följande punkter i läroplanen.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer under arbetet att:

 • göra tankekarta
 • få ställa 3 frågor som du vill ha svar på under arbetets gång
 • titta på film
 • ha genomgångar
 • göra enklare undersökningar
 • skapa en egen personlig "Kroppen" bok
 • läsa faktatexter och besvara frågor
 • uppleva med dina sinnen
 • redovisa dina kunskaper genom att göra en liten faktafilm

Bedömning

 Efter slutfört arbete bedömer jag:

 • Din förmåga att muntligt och skriftligt berätta om kroppsdelar, deras funktion och dina sinnen.
 • Din egentillverkade kroppenbok och de faktatexter som du skrivit om de olika områdena.
 • Din förmåga att berätta sambandet mellan mat, motion och hälsa och hur dessa påverkar din hälsa.
 • Din delaktighet och din förmåga att genomföra ett experiment.

Bedömningen gör jag genom att:

 • Läsa igenom dina texter.
 • Samtal kring förståelsen.
 • Frågesport - Plingfrågor
 • Iakttagelser under arbetets gång.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback