Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Vatten - H2O åk F-1

Rabbalshede skola, Tanum · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Visa lärande

Du ska kunna
- vattnets tre former; fast, flytande och gas.
- vattnets kretslopp.
- egenskaper som gör att något flyter eller sjunker i vatten.

Mål och bedömning

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- förklara vattnets olika former och kretslopp i text och bild.
- genomföra, förklara och dokumentera enkla experiment. 
- delta i gemensamma diskussionerna om vatten.

Områdesbeskrivning

Undervisningen kommer att handla om:
- vattnets egenskaper och kretslopp med hjälp av genomgångar, filmer, sånger och böcker.
- experiment om vad som flyter, sjunker och löser sig i vatten.
- hur du dokumentera dina kunskaper i bild och text.


Läroplanskopplingar

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i NO, åk F-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback