Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Svenska åk 9: Litteraturhistoria och Klassiker

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Den här terminen ägnar vi till stora delar åt de olika epoker som tillhör litteraturhistorien, olika kända författare från de olika epokerna och åt att läsa klassiker. Till varje klassiker skall ni skriva fem läsloggar. Ni kommer även att skriva ett författarporträtt och redovisa i smågrupper.

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

De olika tidsepokerna i litteraturhistorien

Vad en klassiker är

Olika författare och deras texter

 

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Få föreläsningar och se filmer om de olika tidsepokerna

Arbeta med olika textutdrag och på olika sätt analysera dessa.

Läsa olika klassiker och skriva läsloggar.

Skriva ett författarporträtt och redovisa i smågrupper.

 

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Du kommer att få visa dina förmågor i läsloggarna, författarporträttet och även i redovisningen i grupp.

Här har vi istället för författarporträttet haft ett muntligt prov i små grupper där eleverna redovisat i små grupper och haft diskussioner om provfrågor.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Då vi inte skrivit författarporträtt bedöms ej din källkritiska förmåga i denna planering och lämnas därför tom i matrisen.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris Lgr 11 ─ Svenska 7-9
Uppgifter
Klassiker läslogg 4
Instuderingsfrågor Antiken
Komplettering litteraturhistoria
Klassiker läslogg 5
Uppgift 5
Klassiker Läslogg 1
Klassiker läslogg 3
Klassiker läslogg 2
Frågor renässansen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback