Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Tema vinterfåglar

Kullingsbergsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Tema vinterfåglar

Undervisningen:

Arbetsformer:

Se faktafilmer om vinterfåglar.

Läsa faktatexter

Lära oss hur några av våra stannfåglar ser ut och låter.

Tillverka fågelmatare av petflaskor.

Rita och måla fåglar.

Tillverka fåglar av flirtkulor, tidnngspapper och tapetklister.

Skriva och söka fakta och bilder på datorn.

 

Dokumentation:

Barnens egen dokumentation.

Unikum.


Läroplanskopplingar

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter