Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

5

VAD SKA PENGARNA RÄCKA TILL ?

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 27 januari 2019

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att
- analysera och granska samhällsfrågor ur olika perspektiv
- analysera samhällsstrukturer med hjälp av
  samhällsvetenskapliga modeller
- uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera
  utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
- söka och värdera information

Innehåll

Vi ska studera
- privatekonomi och hur arbete, inkomst och
  konsumtion hör ihop
- det offentligas ekonomi, vad skatter är och vad kommuner,
  landsting och stat använder skattepengarna till.
- ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av   
  världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd
  och fattigdom.
- frågor som väcks i Lilla Aktuellt.

Genomförande

Vi startar med en tankekarta: Vad vet du om din egen ekonomi, familjers ekonomi och om samhällets ekonomi?
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och emellanåt läsa tillsammans och samtala om det vi läst. Du kommer också att få läsa själv och besvara frågor på texten du läst.
Vi ska träna oss på att se frågor ur olika perspektiv, uttrycka en ståndpunkt och presentera argument.
Vi ska se någon utbildningsfilm.
Vi ska vid några tillfällen se Lilla Aktuellt.
Ord: ekonomi, inkomst, utgift, konsumera, konsumtion, skatt, stat, kommun, landsting, bidrag, moms, lån, ränta, budget, hyra, försäkringar, levnadsstandard, hållbar utveckling
Tid:
v 9-11 + 13

Redovisning

Du ska delta i samtal och du kommer att få skrivuppgifter där du ska få möjlighet att visa dina kunskaper..

Elevinflytande

Vi undersöker våra förkunskaper med hjälp av tankekarta i början av arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller förmågan att jämföra och se samband samt förmågan att uttrycka och värdera ståndpunkter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback