Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Matematik, Teknik, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Styr din egen värld!

Dalhemsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 april 2016

Programmering styr många delar av vår vardag och är en osynlig del av dagens samhälle. Överallt stöter vi på programmering, från det vi vaknar tills vi går och lägger oss.  Svenska, engelska och matematik är självklara verktyg för att kunna förstå och hantera sin omvärld. Programmering likaså. För att kunna delta och påverka i framtidens demokrati och samhälle måste eleverna få en möjlighet att identifiera, förhålla sig till och påverka eller ändra koden som styr i vår vardag. Programmering är redan efterfrågad kompetens och kommer att vara ännu mera när eleverna ska ut i arbetslivet. I skolan ska vi ge alla elever samma möjligheter, oavsett kön, funktionsuppsättning eller etniskt ursprung. Det är en viktig demokratisk jämställdhetsfråga att vi får programmerare från alla grupper som lever och verkar i samhället.  Bild från https://www.flickr.com/photos/132889348@N07/20607150556


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback