Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Magnetism

Fårboskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 20 augusti 2020

Innehåll och arbetssätt:

  • Lärarledda genomgångar och diskussioner av teorin i vår lärobok, Utkik FyKe s 52-57. 
  • Filmer.
  • Laborationer.
  • Repetitionsuppgifter. 

Kunskapskontroll och bedömning:

  • Deltagande i undervisning och diskussioner på lektioner.  
  • Laborationer - genomförande.
  • Inlämning av labrapporter.
  • Prov.

Se även matrisen som är en del av hela matrisen för Fysik årskurs 4-6. Notera att kunskapskraven som är formulerade i text under rubriken "Kopplingar till läroplanen" avser betyg E. Bortse från den delen av kunskapskraven som handlar om elektriska kretsar, rörelser, ljud och ljus då fokus i detta arbetsområde ligger på magnetism.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Matriser i planeringen
Magnetism
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback