Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik åk 1 vt -19

Lekstorpsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 26 juni 2018

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Det ska utveckla dina kunskaper om;

 • Problemlösning - tillsammans resonera kring och lösa matematiska problem.
 • Problemlösning - presentera dina lösningar med hjälp av bildspråk och symbolspråk.
 • Talen 0-100 - läsa, skriva och storleksordna
 • Räkneramsan 0-100 framlänges och baklänges
 • Dela upp talen 1-100 på olika sätt
 • Del av helhet 
 • Del av antal
 • Större än och mindre än, < >
 • Ental och tiotal
 • Sambandet mellan räknesätten addition och subtraktion
 • Dubbelt och hälften i talområdet 1-100 
 • klockan  - halvtimme, kvart i och kvart över

Hur arbetar vi?

 • Vi löser matteproblem tillsammans i grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar
 • Vi läser och storleksordnar talen enskilt och gemensamt i gruppövningar och lekar
 • Vi tränar på räkneramsan och olika hopp på talraden tex med hjälp av sånger, ramsor och skriftligt i matematikhäften
 • Vi tränar på tallinjen
 • Vi ser på matematikfilmer
 • Vi sjunger sånger  tex om talraden, ordningstal och klockan
 • Vi tränar på att dela upp tal med hjälp av lekar, vändkort, spel och matematikhäften
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp samt tränar på dem i gruppövningar och matematikhäften

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem. Både med ord, bilder och symbolspråk
 • använda och förklara matematiska begrepp när vi pratar och resonerar tillsammans
 • göra skriftliga uppgifter och diagnoser enskilt 
 • stämma av i matrisen i Unikum tillsammans med din lärare

Viktiga begrepp

addera

tillsammans

lägga ihop

term

summa

subtrahera

jämföra

skillnad

term

differens

symbolspråk

bildspråk

större än

mindre än

halvtimme

kvart i 

kvart över

ental

tiotal

 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter