Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Kristendomens utveckling i världen

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 12 oktober 2023

Vi läser om kristendomens uppkomst och om vad som kännetecknar religionen. Hur religionen spreds över världen och delades upp i tre stora inriktningar. Vi läser om vilka personer som har haft stor betydelse för dess utveckling och förändring. Vilka likheter och skillnader det finns mellan riktningarna, samt kristendomens inflytande över människor förr och idag.  Vi lär oss ord och begrepp inom ämnet.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmågan att analysera kristendomen
 • Förmågan att analysera hur kristendomen påverkar och påverkas av olika förhållanden i samhället
 • Förmågan att söka information om kristendomen

Undervisning och arbetsformer

 • Filmer
 • Muntliga genomgångar och diskussioner
 • Enskilt arbete
 • Informationssök utifrån frågeställningar

Bedömning - vad och hur

Hur ska du bedömas?

 • Kontinuerlig under arbetets gång av läraren
 • Genom skriftlig enskilt prov
 • Muntligt för läraren

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper om kristendomen, gällande centrala tankegångar, urkunder och konkreta exempel på hur religionen utövas och hur den spreds/sprids
 • Dina kunskaper om kristendomens tre inriktningar samt likheter och skillnader
 • Dina kunskaper om kristendomens inflytande på människor förr jämfört med idag
 • Din förmåga att redogöra för kristendomens påverkan på individer
 • Dina kunskaper om ord och begrepp i ämnet
 • Dina förmåga att använda dina kunskaper i olika resonemang

Läroplanskopplingar

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,

förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och

Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.

Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner.

Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag.

Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering i det svenska samhället. Religionens betydelse i samhället i Sverige jämfört med några andra delar av världen.

Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback