Skolbanken Logo
Skolbanken

Puberteten, sex och samlevnad

Kollaskolan grundsär 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 12 september 2017

Under hösten kommer vi arbeta med sex och samlevnad. Vi kommer beröra områden så som pubertet, relationer, kärlek, olika preventivmetoder, sexuellt överförbara sjukdomar och hur barn blir till. Vi kommer titta på serien Sexbyrån och använda olika hemsidor så som umo.se samt mittprivatliv.se. Under lektionerna kommer vi prata om vad vi sett, läst och hört. 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.

Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Eleven kan medverka i att beskriva några av människans organ och ger något exempel på deras funktion och samband.

Dessutom bidrar eleven till resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.

Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan på ett delvis fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.

Dessutom för eleven enkla resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans organ och ger några exempel på deras funktion och samband.

Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om preventivmetoder, identitet och olika relationer och samlevnadsformer.

Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback