Skolbanken Logo
Skolbanken

Estetiskt

Skatten, Munkedal · Senast uppdaterad: 10 april 2018

Avsnitt 1

Konkreta mål:

  • Kunna arbeta med olika tekniker och material i bild och i slöjdarbetet
  • Kunna lyssna till musik från olika tidsepoker
  • Kunna spela på rytminstrument
  • Kunna delta i rytmik och rörelse till musik från olika tidsepoker
  • Kunna delta i dramatiseringar, exempelvis från nutid, dåtid, berättelser och sagor
  • Kunna framföra dramatiseringar och uppträdande inför en grupp
  • Kunna använda digitala verktyg (t.ex. kamera, dator, ipad, etc.) i arbetet med musik, bild och drama
  • Kunna delta i att titta på konst och design i samhället.

Arbetsformer

Du får i bilden arbeta med olika sorters tekniker, redskap och material. Du får även arbeta tillsammans med kompisarna i olika grupparbeten. Du får även göra nya saker av gammalt material; återbruk.

Du får delta i sång och musik samt drama i grupp.

Du får lyssna på olika sorters musik och pröva dans/rörelselekar från olika tidsepoker, kulturer och traditioner. Du kommer att delta i att lyssna på aktuell populärmusik och försöka känna igen olika artister och låtar. 

Du får även vara med och välja olika sorters musik i olika sammanhang.

Du får delta i att dramatisera olika roller samt framträda i grupp. Du får välja artist eller karaktär att uppträda som inför kompisarna i klassen.

Du får använda flera olika digitala verktyg, t.ex. kamera, ipad och dator i bild- och musikarbetet.

I slöjdarbetet får du delta i att pröva olika tekniker, material, färger och verktyg.

 

 

 

Bedömning

Bedömningen av elevens kunskaper kommer att ske genom observationer och diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.


Läroplanskopplingar

Sång- och danslekar.

Spel på musik- och rytminstrument.

Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.

Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.

Presentationer, framträdanden och redovisningar såväl med som utan digitala verktyg

Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.

Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.

Konst, arkitektur och design i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback