Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Kol och kolföreningar vt 2018

Österbyskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 20 maj 2018

Kolföreningar har otroligt stor betydelse för vårt liv, vårt samhälle och vår miljö. De finns i vår kropp, i våra mobiltelefoner och vår mat.

Kolföreningarnas kemi

Du ska här lära dig om kol och kolföreningar, deras kemiska uppbyggnad och egenskaper, vilka effekter de har på miljön och vilka funktioner de har i naturen.

Vi kommer att arbeta under vecka 16-20.

Vi kommer att använda boken Kemi Direkt s. 81-101, göra laborationer som sen ska dokumenteras, titta på några korta filmer, diskutera i smågrupper och i helklass.

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med kolets olika former och också titta på några olika ämnen som bildas när grundämnet kol bildar föreningar med andra ämnen. Vi kommer också in på kolets kretslopp, fossila bränslen och växthuseffekten.

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

 • Diskussioner i smågrupper. Kunskaper, motivering till ställningstagande och delaktighet/drivande/breddning av diskussioner bedöms.
 • Kunskaper bedöms även på prov
 • Arbete under laborationer
 • Dokumentation av laborationer

 

Prov beräknas till onsdag 17 maj.

Vad behöver du kunna efter att ha arbetat med området?

 • Vilka former rent kol förekommer i, dess egenskaper och vad de kan användas till.
 • Förklara varför det finns så många olika kolföreningar.
 • Redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten.
 • Namn och användningsområden för kolväten och alkoholer, samt deras egenskaper, summa- och strukturformler
 • Vad fossila bränslen är.
 • Kunna förklara varför förbränning av fossila bränslen bör minska.
 • Förklara skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen
 • Vilka produkter vi får från råolja och hur uppdelningen går till.
 • Kunna beskriva kolets kretslopp.
 • Fundera över hur upptäckten av fossila bränslen har påverkat våra liv.
 • Kunna ta ställning och motivera i aktuella frågor som rör kolföreningar

Läroplanskopplingar

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Matris för bedömning inom området kol och kolföreningar
Uppgifter
Kemi laborationsrapport
Prov Kolföreningar

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback