Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Fotografering och bildkomposition

Kullingsbergsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 8 oktober 2018

Vi kommer under några veckor att arbeta med fotografering. Eleverna kommer att få planera sitt arbete utifrån en tidsram. Därefter kommer de att arbeta individuellt med att ta bilder som har olika perspektiv, fokus och ljus mm.  De kommer också att få pröva att, med datorns hjälp, redigera sina bilder i valfritt redigeringsprogram. Allt kommer att presenteras i elevens egna bildkompendium där en skriftlig redovisning också ingår. 

Syfte

Hur ska vi jobba?

Du kommer att få;

 • Göra en tidsplan för ditt arbete
 • Fotografera valfritt objekt i grodperspektiv, fågelperspektiv och närbild. 
 • Fotografera valfritt objekt utifrån fokus, kontrast, detaljer och olika ljus.
 • Fotografera valfritt objekt i rörelse.
 • Träna på att ta selfies
 • Planera dina fotografier. Var ska det fotograferas i de olika situationerna? Hur ska de presenteras?
 • Redigera bilderna, tex beskära - artistiska effekter - förvrängning - filter osv. Välj själv ett redigeringsprogram du gillar.
 • Presentera ditt arbete i ett skriftligt dokument/bildkompendium: beskriv vad du gjort, hur du valde bilder och motiv, vilka filter och effekter du använt mm
 • Du skall också beskriva de redigeringar du gjort och motivera dessa val. I bildkompendiet skall de olika momenten tydligt framgå. Det skall också finnas en klar koppling mellan text och bild.
 • Göra en självbedömning.
 • Skriva en utvärdering; Hur gick arbetet?, vad är du nöjd med?, vad har du lärt dig? vad skulle du göra annorlunda nästa gång?

 

Centralt innehåll

Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Matriser i planeringen
Kopia av Bild år 4-6
Uppgifter
Uppgift 3 och 4
Uppgift 1 och 2
Uppgift 5 och 6