Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3 - 5

Textilslöjd, åk 3, Tova

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Vet du att du är en designer? Du kan göra mycket fina saker med just dina händer. Under din period i textilslöjden kommer du att arbeta med materialet ull. Du kommer få lära känna materialet i olika former och skapa med hjälp av dina kreativa tankar och idéer. Detta material har människan använt i över 8000 år!

Syfte/n för arbetsområdet:

Målet är att du ska, med handledning, kunna:

        -enkel materiallära om ull: var det kommer ifrån, olika egenskaper och vad man kan använda det till
        -karda och tova
        - våttova runda släta former 
        - formge en figur utifrån ändamålet (gapis, blomma, troll, tomte, m.m)
        - följa en enkel arbetsbeskrivning (muntlig, skriftlig)
        - reflektera över ditt arbete och din arbetsinsats i loggboken                                                                                                                                          Vad har du gjort idag? Vad har du lärt dig?

          Vilka material, verktyg och redskap har du använt?
          Vad ska du göra nästa gång?

        -dokumentera i Unikum efter avslutat arbete. 

Vi läser sagan om "Annas nya kappa" av Harriet Ziefert och pratar sen om ullhantering, färgning och jämför nutid och dåtid

Konkretisering av kunskapskraven

När vi avslutat arbetsområdet ska du ha provat på:

  • att utifrån egna idéer göra ditt alster tilltalande. 
  • att se en kort film om framställning av ullgarn
  • använt olika färger för att skapa  olika uttryck
  • dokumenterat ditt arbete i lärloggen i Unikum.
  • om tid ges även nåltovning

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

- hur du hanterar slöjdens verktyg och material
- det färdiga alstret samt arbetet som lett fram till det
- din förmåga att berätta om ditt arbete (muntligt och skriftligt i loggbok)
- din förmåga att planera och ta ansvar för ditt arbete
- förmågan att följa de instruktioner som ges

Bedömningen av elevens utveckling sker kontinuerligt under arbetsprocessen.
Eleven värderar och utvärderar sitt arbete varje lektion genom att föra loggbok (skriva och rita).

 


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Slöjd åk3
Kunskapskrav slöjd åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback