Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

2 - 3

Arbetsområde - Vad är teknik?

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 28 september 2019

Vad är teknik och vad kan den vara bra för? Hur kommer det sig att människan är så påhittig och hittar nya lösningar?  

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan

  • Identifiera och analysera tekniska lösningar
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Detta gör vi genom att:

Titta efter teknik som finns i din vardag.

Prata om begrepp inom teknikområdet.

Utveckla analysförmågan genom att öva på att kategorisera olika tekniska lösningar. 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att samtala om teknik i vår vardag. 

Vi kommer att titta på olika enkla uppfinningar som finns i vår omgivning.

Vi kommer att titta på film om vardagliga tekniska föremål. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

Genom samtal på lektionerna kommer du att få namnge något vanligt verktyg och någon teknisk uppfinning som är till hjälp för människan.

Genom samtal på lektionerna kommer du få visa hur du utvecklat din begreppsliga förmåga genom att namnge och förklara några vanliga begrepp inom teknikområdet. 

Genom samtal på lektionerna kommer du få visa hur du utvecklat din analysförmåga genom att kategorisera olika tekniska lösningar där du förklarar din tankegång. 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Matriser i planeringen
Vad är teknik?
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback