Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

SMS från Soppero

Stamgärde Skola, Åre · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Vi har nu lyssnat till URs 11 avsnitt av boken "SMS från Soppero". Nu är det dags att göra slutuppgiften. 

 

Arbetssätt

  1. Gör en personbeskrivning av Agnes. Gör endera en punktlista digitalt eller en tankekarta för hand som du lämnar in.

  2. Gör en sammanfattning av bokens innehåll.

  3. Vilka budskap/teman upplever du att boken vill förmedla?

  4. Hur uppfattar du budskapen/temat? Resonera och reflektera över din tolkning av bokens budskap/teman.

  5. Beskriv din upplevelse av boken. Resonera och reflektera. Vilka tankar och funderingar väckte den hos dig? Vad var bra och vad var mindre bra?

  6. Skapa en framsida till boken utifrån din tolkning av den. Använd valfri teknik.

 

Skriv i drive döp dokumentet till ”Slutuppgift SMS från Soppero”. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback