Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

De fem världsreligionerna

Hertingsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 september 2020

Du ska få lära dig mer om de fem världsreligionerna, likheter och skillnader. Du ska kunna förstå och resonera om vad religioner och livsåskådningar betyder för människors identitet och grupptillhörighet.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få kunskap om:

 •  ritualer, levnadsregler, heliga platser samt historia om de fem stora världsreligionerna 

och möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • kunna göra jämförelser, inom och mellan religionen/religionerna, och resonera om de olika religionerna
 • förstå och använda aktuella ord och begrepp

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • göra jämförelse mellan de olika religionerna, vad det finns för likheter och skillnader samt kunna benämna de olika religionerna och deras heliga byggnader, skrifter, symboler
 • föra resonemang om religionernas betydelse i människornas vardagsliv
 • att använda relevanta ord och begrepp

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • läsa olika sorters texter och ta ut relevant fakta
 • skriva olika sorters texter
 • diskutera och analysera
 • se film
 • ha små praktiska övninga

Läroplanskopplingar

Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback