Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

2 - 3

Hållbar utveckling

Lurs skola, Tanum · Senast uppdaterad: 11 september 2022

Vi kommer att lära oss om källsortering, återvinning, konsumtion och hållbar utveckling.

Hållbar utveckling

Vi kommer att fundera på och arbeta med frågor som:
Vad menas med hållbar utveckling?
Vad är återvinning?
Varför ska vi återvinna?
Vad är källsortering?
Vad händer på en återvinningsstation?
Vilket skräp går att återvinna?
Vad kan det bli för nya saker av det vi källsorterar? 

Vad kan jag göra för att bidra till en hållbar utveckling?

 

 

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. 

4. Arbetssätt

 

Du kommer att få lära dig mer om olika material.

Du kommer att få se filmer som handlar om källsortering och återvinning.

Du kommer att få prova på att göra konst/något nytt av skräp.

Vi kommer att läsa om hållbar utveckling i SO- och NO-böcker

Du kommer att få jämföra hur det var förr i tiden med konsumtion och återvinning.
 


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö, och

förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

Hur material kan sorteras efter några egenskaper, till exempel utseende, om de är magnetiska och om de flyter eller sjunker i vatten. Hur materialen kan återvinnas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback