Skolbanken Logo
Skolbanken

Kvalitet och utveckling i förskolan - matematisk Stjärnan

Änghögs förskola, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Datum: 2015-10-16 Utvärderat datum: 18/5-16

Barns matematiska utveckling

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

18/5-16: Vi jobbar kontinuerligt/ dagligen med matematik utifrån barnens olika åldrar. Vi räknar, benämner färgerna, jobbar med diagram, kategoriseringar, hur man delar ( halv, hel, 1/4), m.m.

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Genom att vi har en mattehörna, barnens egna klockor uppsatta på väggen, mattekluringar, spel och pussel med färger, mönster och former. Barnen är indelade i åldersgrupper när vi har våra samlingar och andra aktiviteter.

 

 18/5-16: De äldsta barnen har fått klockor på väggen, där vi kan se och ändra klockan när barnet ska gå hem. Barnen spelar spelkort och Uno. Vi jobbar med turtagning, färger, siffror och mönster. De yngre barnen spelar vi spel med färger.

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Vi räknar i samlingen tex antalet flickor och pojkar, flest och färst, räknar i sagor, i leken, jobbar med klockan, varje barn har en egen klocka, mattekluringar, delar frukt i halvor, fjärdedelar osv. Spelar kortspel med de äldre barnen tex 31, Uno och Finns i sjön.

18/5-16: Vi jobbar på som innan, se ovan. Då matematiken kommer in automatiskt dagligen.

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kvalitet och utveckling i förskolan - matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback