Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Idrott och hälsa

Nolbyskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

I ämnet Idrott och hälsa kommer du erbjudas mängder med olika lekar och idrotter som kommer att vara roliga, svettiga, utmanande och framför allt kommer få dig att utveckla din kropp och hälsa på ett positivt sätt. Du kommer att göra allt från att orientera med karta i skogen till att simma 200 meter i simhallen. 

Det här ska du arbeta med:

Under året kommer du att:

 • Öva på grundmotoriska rörelser som exempelvis krypa, åla, klättra och springa
 • Dansa enkla danser och röra dig till musik
 • Orientera med hjälp av kartor och öva på kartornas färger och de vanligaste karttecknen
 • Testa på olika bollsporter och idrotter samt träna på att anpassa dina rörelser efter aktiviteten 
 • Testa på olika lekar
 • Ha redskapsgymnastik där du kommer få öva på att sätta ihop olika rörelser till komplexa rörelsemönster
 • Åka till simhallen för simundervisning och livräddning
 • Diskutera varför olika typer av träning och rätt kost är viktigt utifrån hälsoperspektiv
 • Att förebygga skador genom att värma upp, följa regler och samtala om detta under lektionerna

Vi fokuserar på förmågan att:

Centralt innehåll:

Det här kommer att bedömas

 • Din förmåga att delta i olika bollsporter och idrotter samt hur du anpassar dina rörelser.
 • Din förmåga att delta i olika lekar och följa regler.
 • Din förmåga att röra dig i takt till musik och delta i dans.
 • Din förmåga att orientera med hjälp kartor i närmiljön.
 • Din förmåga att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge samt hantering av nödsituationer vid vatten.
 • Din förmåga att utföra sammansatta rörelser med och utan gymnastikredskap.
 • Din förmåga att samtala och visa på kunskaper om effekterna av träning och kost.
 • Din förmåga att anpassa dig efter väder, temperatur och miljö vid idrott utomhus.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Hjärnans påverkan av fysisk träning
Hjärnans påverkan av fysisk träning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback